Sommarsolstånd

Sommarsolståndet är en årlig händelse som inträffar när jorden lutar längst mot solen på sin nordliga del av ekliptikan. Detta sker vanligtvis runt den 20 eller 21 juni varje år på norra halvklotet, och runt den 20 eller 21 december på södra halvklotet. Sommarsolståndet markerar den längsta dagen på året på norra halvklotet och den kortaste dagen på året på södra halvklotet. Solen står högst på himlen och dagarna är som längst medan nätterna är som kortast. Efter sommarsolståndet börjar dagarna successivt att bli kortare på norra halvklotet och längre på södra halvklotet.

Datum

  • 2024: 20 juni
  • 2025: 21 juni