Vårdagjämning

Vårdagjämningen är en årlig händelse som inträffar när solen passerar över ekvatorn och flyttar från södra halvklotet till norra halvklotet. Vårdagjämningen markerar början på våren på norra halvklotet och hösten på södra halvklotet. Under vårdagjämningen är dag och natt ungefär lika långa över hela världen, vilket är anledningen till namnet "dagjämning".

Datum

Vårdagjämningen inträffar vanligtvis den 20 eller 21 mars.
  • 2024: 20 mars
  • 2025: 20 mars
  • 2026: 20 mars
  • 2027: 20 mars
  • 2028: 20 mars