Vintersolstånd

Vintersolståndet är en årlig händelse som inträffar när jorden lutar längst bort från solen på sin nordliga del av ekliptikan. Detta sker vanligtvis runt den 21 eller 22 december varje år på norra halvklotet, och runt den 20 eller 21 juni på södra halvklotet. Vintersolståndet markerar den kortaste dagen på året på norra halvklotet och den längsta dagen på året på södra halvklotet. Solen står som lägst på himlen och dagarna är som kortast medan nätterna är som längst. Vintersolståndet har en lång historia av firande och ceremonier i många kulturer runt om i världen. Många firar det som en symbol för återfödelse, ljus och hopp i mörkret. I vissa kulturer tänds ljus och brasor för att symbolisera ljusets återkomst.

Datum

  • 2024: 19 december
  • 2025: 21 december