Apollo

Apollo har namnsdag den 11 November

Namnet är känt från resebolaget “Apollo” eller rymdfärjan Apollo. Det har antagligen sin borjan från guden Apollo, som var en romersgud. I den grekiska mytiologin heter han Apollon men i den romerska heter han Apollo och har minst lika stor betydelse. Apollon är en viktig gud i grekisk mytologi (kallas Apollo i romersk mytologi där han är lika viktig). Han framställs vanligen som en ung man med vackra anletsdrag och hans kännetecken är lager, lyra, delfin och korp.[1] Han var son till Zeus och Leto. Apollon var en utsökt bågskytt. Apollon hade flera funktioner varav den viktigaste var den som orakel. Den rollen kan spåras tillbaka till gudinnekulten i Delfi men Apollon var också jägare, läkare och musiker. Han föddes tillsammans med sin tvillingsyster Artemis på ön Delos dit hans moder hade flytt undan Heras vrede. Apollon stod i konflikt med gudarna Dionysos, Pan och Hermes som alla hade anknytning till djurhållning. Detta har tolkats som en produkt av rivalitet mellan olika nomadiserande herdefolk. Ursprungligen tros Apollon ha varit en solgud.

Namnstatistik

0 kvinnor har Apollo som förnamn. Av dessa har 0 namnet Apollo som tilltalsnamn.

29 män har Apollo som förnamn. Av dessa har 12 namnet Apollo som tilltalsnamn.

1 personer har efternamnet Apollo.

Källa: SCB

Andra som har namnsdag den 11 November

Fredrique*, Mårten, Melvin* och Melwin*