Vanligaste namnen senaste 34 åren pojknamn

Sex namn dominerar bland de vanligaste namnen på pojkar/män i Sverige över de senaste 34 åren. Från år 1980 fram till 2013 är det namnen Karl, Erik, Lars, Olof, Anders och Per som har varit de vanligaste i totalt antal bärare räknat. Se listan nedan över de 5 vanligaste namnen för respektive år.

 1:a2:a3:a4:a5:a
1980KarlErikLarsOlofAnders
1981KarlErikLarsOlofAnders
1982KarlErikLarsOlofAnders
1983KarlErikLarsAndersOlof
1984KarlErikLarsAndersOlof
1985KarlErikLarsAndersOlof
1986KarlErikLarsAndersOlof
1987ErikKarlLarsAndersOlof
1988ErikKarlLarsAndersOlof
1989ErikKarlLarsAndersPer
1990ErikKarlLarsAndersPer
1991ErikKarlLarsAndersPer
1992ErikKarlLarsAndersPer
1993ErikKarlLarsAndersPer
1994ErikKarlLarsAndersPer
1995ErikKarlLarsAndersPer
1996ErikKarlLarsAndersPer
1997ErikKarlLarsAndersPer
1998ErikKarlLarsAndersPer
1999ErikKarlLarsAndersPer
2000ErikKarlLarsAndersPer
2001ErikKarlLarsAndersPer
2002ErikKarlLarsAndersPer
2003ErikKarlLarsAndersPer
2004ErikKarlLarsAndersPer
2005ErikKarlLarsAndersPer
2006ErikKarlLarsAndersPer
2007ErikKarlLarsAndersPer
2008ErikKarlLarsAndersPer
2009ErikKarlLarsAndersPer
2010KarlErikLarsAndersPer
2011KarlErikLarsAndersPer
2012KarlErikLarsAndersPer
2013KarlErikLarsAndersPer

 Se fler namn